Prevajanje

prevajanjePrevajalska agencija vam ponuja naslednje storitve na področju prevajanja:

 • prevajanje strokovnih besedil
 • prevajanje splošnih besedil
 • prevajanje diplomskih nalog
 • prevajanje priročnikov
 • prevajanje leposlovnih del
 • prevajanje tehnične dokumentacije
 • prevajanje letnih poročil
 • prevajanje poslovnih besedil
 • prevajanje pogodb in drugih pravnih besedil
 • prevajanje spletnih strani
 • prevajanje navodil za uporabo

Kaj je prevajanje?

Gledano s strokovnega vidika pomeni “prevajanje” izražati, podajati pisano ali govorjeno besedilo enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika.

Kakovostno prevajanje lahko opravlja samo usposobljen in izkušen jezikoslovec, ki je specializiran za svoje področje. Prevajanje je vsekakor večplastno delo, za katero je poglobljeno poznavanje obeh jezikov in kultur, ki sta predmet prevajanja, ključno izhodišče.

Prevajanje besedil v drug jezik je vedno deloma tudi interpretacija izhodiščnega besedila, saj prevajalec v procesu prevajanja – zavedno ali ne – v besedilo vnaša osebni pridih. Najboljši prevodi so tisti, kjer prevajanje poteka neposredno iz izvirnega v ciljni jezik.

Pomembna je kakovost prevajanja

Vsak prevajalec stremi k temu, da svoje delo – prevajanje, opravlja vestno in natančno. Delo opravljeno v roku, zanesljivi in strokovni prevodi pa so komponente oziroma odlike, ki prinašajo prevajalcu dober ugled in prihodnost polno dela.

Določena besedila so seveda zelo enostavna – takšno prevajanje je vsakemu prevajalcu v sprostitev. Kadar pa gre za prevajanje poslovnih in strokovnih besedil, pa mora biti prevajalec še posebej previden, vesten in natančen in se kdaj predhodno tudi oskrbeti z dodatnimi informacijami ali izobraževanji.

No, nenehno izobraževanje in nadgrajevanje obstoječega znanja pa je danes nujna spremljevalka vsakega odličnega prevajalca, saj se dnevno dogajajo številne spremembe, tako na jezikovnem področju kot tudi v stroki ipd.

Prevajalec je tisti, ki mora biti v koraku s časom in na tekočem z vsem aktualnim dogajanjem. Še posebno na področju, za katerega je specializiran, bodisi jezikovno (znanje različnih tujih jezikov) ali pa strokovno (obvladovanje terminologije določene stroke: pravo, medicina …).