Tolmačenje

tolmačenjeTolmačenje je potrebno kadar gre za sestanek, konferenco itd., kjer so udeleženi ljudje, ki govorijo tuj jezik, hkrati pa ni časa za ustavljanje med pogovori za ustrezno prevajanje. Tolmačenje je namreč simultano prevajanje med pogovorom, tako da ni prekinjen tok pogovora. Tolmači morajo biti za takšno delo zelo podkovani, saj nimajo časa za premislek preden podajo sogovorniku prevod.

Ker se med pogovorom govorec ne ustavlja, mora za dobro tolmačenje, tolmač ves čas poslušati, kaj govorec pravi, hitro prevajati v svojih mislih, podati svoj prevod in hkrati še vedno poslušati kako govorec nadaljuje. Ker mora tolmač hkrati poslušati in govoriti gre za res težko obliko prevajanja, ki jo zmorejo le najboljši.

V tem pa je tudi prednost tolmačenja. Namenjeno je namreč temu, da dialogi niso prekinjeni in ni potrebno čakati na prevode, kar bistveno skrajša čas sestankov in omogoča sodelujočim, da se ukvarjajo z namenom sestanka in ne obrobnimi problemi.

Ker pa tolmačenje zahteva močno koncentracijo od tolmača, se ta zelo hitro utrudi. Ravno zato je med konferencami, sestanki ali govori priporočljivo načrtovati mnogo manjših odmorov ali najeti več tolmačev hkrati, ki se med neprekinjenim pogovorom izmenjujejo.
Tolmačenje je za boljšo učinkovitost

sestankov, z govorci različnih jezikov, eno izmed bolj koristnih orodij, saj sta močna koncentracija in hitra odzivnost dve izmed pomembnejših odlik tolmačev.