Prevodi

prevodiPrevodi, ki so narejeni dobro so tisti, ki ohranijo tako pomen kot slog izvornega besedila v tujem jeziku. Ker pa so si jeziki med seboj tako različni so usposobljeni prevajalci za dobre prevode bistvenega pomena.

Če se je pri prevodih znanstvenih besedil potrebno osredotočati predvsem na ustrezne terminološke izraze, so prevodi poezije povsem druga pesem. Pri poeziji so večjo problem predvsem rime in besede, ki pogosto izražajo čustva.

Zato morajo prevajalci poznati različne zvrsti tako jezika originalnega besedila kot jezika v katerega prevajajo. Ker so cilj vedno verodostojni prevodi, je zato potrebno upoštevati ali gre za časopisni članek, znanstveni članek, tehnični priročnik, roman itd.

Med prevodi, ki niso dovolj dobri se hitro opazijo nepravilnosti. Delovali bodo nestrokovno napake pa bodo za bralca lahko tako moteče, da bo spregledal namen in sporočilo besedila. Med tem, ko bodo uspešni prevodi sporočali isto in tako kot original. Zato se bralec ne bo ukvarjal z nepotrebnimi podrobnostmi in namen besedila bo lažje dosežen.

Čeprav se lahko nekdo sporazumeva v tujem jeziku, to še ne pomeni, da ga bo znal prevajati. Ker so že pravila lastnega jezika težko razumljiva tudi ni samoumevno, da bomo razumeli vsa pravila tujega jezika.

Ker je zato ukvarjanje s prevodi lahko zamudno opravilo, ki ne obrodi želenih rezultatov, se ga večinoma ni dobro lotiti brez ustreznega znanja. Znanje, potrebno za kvalitetno prevajanje imajo usposobljeni prevajalci. In prav v tem znanju se opazi razlika med dobrimi in slabimi prevodi.

Prevodi zahtevnejših besedil

Vsakdo, ki se je kdaj ukvarjal s kompleksnejšimi prevodi, se je nedvomno že soočil z neskončno dihotomijo in nemožno izbiro med tem, ali zagotoviti berljivost teksta in njegovo razumljivost ali vztrajati na zvestobi do avtorja in originalnega teksta. Prevodi kompleksnih tekstov imajo mnogokrat to značilnost, da ni mogoče ubiti dve muhi na en mah in da ni mogoče istočasno zadovoljiti zvestobe avtorju in berljivega in naravnega besedila v ciljnem jeziku.

Mnoge sintagme namreč v enem jeziku obstajajo, v drugem pa jih sploh ni ali pa zvenijo okorno in nedomače ali neprimerno splošnemu vzdušju teksta. Prevajalec mora zato izbrat, ali naj bodo njegovi prevodi čim bližje originalu ali pa čim bližje naravnemu tonu ciljnega jezika. Sposobnost in kvaliteta prevajalca se zato mnogokrat izkažeta ravno v zmožnosti, da čim bolj združi ta dva nasproti si stoječa pola prevajanja.

Dobri prevodi so zato plod izjemnega poznavanja obeh jezikov, tako tistega, iz katerega prevodi izhajajo, kot tistega, v katerega se prelivajo. Mnogi celo pravijo, da je poznavanje naravne rabe in širokega besedišča ciljnega jezika še pomembnejše od poznavanja izvornega jezika. V nobenem primeru pa poznavanje rigidnih form, ki dajejo jeziku zgolj ogrodje, ne zadošča, saj morajo prevodi izražati predvsem živo substanco jezika, da so lahko pravilno razumljeni.20